Formulář pro odstoupení

Soubor ke stažení v PDF zde: Formulář pro odstoupení

Odstoupení od smlouvy

Adresát:
Dita Silná,
se sídlem Šumice 305, 68731 Šumice, IČO 08125881,
DIČ CZ9951144467

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
(doplňte název, barvu, velikost a kód vraceného zboží)*:

a vracím jej neporušené a nepoužité s původní visačkou.

Datum objednání / datum obdržení
(doplňte datum objednávky, datum převzetí a číslo faktury)*:

Jméno a příjmení spotřebitele
(doplňte celé své jméno a příjmení)*:

Adresa spotřebitele
(doplňte doručovací adresu)*:

Bankovní spojení spotřebitele
(doplňte své číslo bankovního účtu)*:

Datum a Podpis spotřebitele:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Soubor ke stažení v PDF zde: Formulář pro odstoupení